Turystyka

Jakie wymogi muszą spełniać firmy proponujące transport ludzi?

Jak rozumie się samo przez się nasze prawo zakłada niezmiernie surowe kary za nieegzekwowanie przez przewoźników wszelkich zasad dotyczących przewozu ludzi. Szczególnie wielokrotnie kontrole przeprowadzane są w aspekcie przewoźników, którzy trudnią się transportem dzieci, na przykład na wyjazdy szkolne bądź kolonie. Istnieje nawet zapis, który mówi o tym, że przed planowanym wyjazdem, każdy rodziciel ma prawo zameldować wyjazd dzieci na policję. Wtenczas wysyłany zostaje patrol, jaki ma obowiązek przeprowadzić dokładną kontrolę. Rzecz jasna w takiej sytuacji sprawdza się najpierw trzeźwość kierowcy.

Kolejnym etapem tak przeprowadzanej kontroli jest skontrolowanie stanu technicznego auta. Wiadomo przecież, iż autokar, jaki jest wadliwy nie powinien wyjeżdżać na drogi. Głównie w sytuacji, gdy wiezie kilkadziesiąt dzieci. Policja ma prawo również zażądać od kierowcy tak określanej książki przewozowej. Ma obowiązek w nią być wyposażony każdy pojazd, jaki prowadzi przewóz osób – zobacz transfery lotniska Racibórz. W takiej książeczce wpisuje się miejsce zaczęcia podróży, punkt docelowy i miejsca przekraczania granicy, jeśli ma to miejsce. Ponadto policja kontrolująca może także zażyczyć sobie udostępnienia wiadomości zarejestrowanych na tachografie. Głównie służy to sprawdzeniu, czy kierowcy przestrzegają ustawowo określonego czasu pracy. A tutaj przepisy są wybitnie restrykcyjne.

Rzecz jasna trzeba też pamiętać o tym, iż pojazd transportujący dzieci i młodzież musi być oznakowany szczególnymi tablicami, by inni użytkownicy ruchu mieli świadomość, że danym autobusem przewożone są dzieci i ze w związku z tym należy zachować wzmożoną ostrożność. Zgodnie z przepisami, transport ludzi powinien odbywać się również w obecności pilota wycieczek, który może wylegitymować się specjalnymi uprawnieniami. Jeśli jest to wyjazd za granicę, pilot musi posiadać również potwierdzoną znajomość języka kraju docelowego bądź też innego języka, który został omówiony z zagranicznym klientem. W czasie podróży należy robić wskazanej długości odpoczynki, a w trakcie jazdy autokarem wszyscy pasażerowie powinni posiadać zapięte pasy.